PKN
Welkom op de website van de Protestantse Gemeente 'De Graankorrel'
  Home Gastenboek   Over ons Contact Bloemengroet Overdenking   Meer overdenkingen In memoriam   Kerkdiensten Agendapagina Kerkblad KSSK Kerkenraad   Diaconie   Collecten Spaaractie Zending Geldzaken Privacyverklaring   ANBI   Historie Kerkgebouw Verhuur   Links Meer links Protestants pionieren De Dillewijn
 
Vergadering 19-02-15 Vergadering 19-02-15
Onze ʻkleineʼ kerkenraad wordt, behalve door ouderlingen en diakenen, altijd bijgewoond door gemeenteleden die een taak in de gemeente hebben, zoals de kerkrentmeesters (vroeger heette dat de commissie van beheer), kindernevendienst of tienerdiensten. Ook is er regelmatig iemand van de Antoniusparochie bij. Daardoor zit de (ovale) tafel in de consistoriekamer toch altijd redelijk vol. In de mededelingen tijdens de zondagsdienst vóór de vergadering wordt altijd aangekondigd dat ieder die wat te vragen of te melden heeft aan de kerkenraad, hartelijk welkom is. Aan zo’n ronde tafel kunnen altijd nog stoelen worden bijgeschoven.
 
De gebedsvieringen op de woensdagavonden in de 40dagentijd zijn voorbereid door leden van de Oecumenische Streekgemeente, de Antoniusparochie en ʻde Graankorrelʼ. Hierbij waren ook mensen uit de kerken van Nederhorst den Berg betrokken, maar hun diensten worden wel in hun eigen plaats en kerk gehouden.
Heeft u gezien dat de kleur paars in deze tijd gebruikt wordt in het kleed op de avondmaalstafel, de bloemen in de kerk en op het thematafeltje dat weer zo mooi verzorgd is door Tiny Stekelenburg?
Ook de diensten rond Pasen zijn besproken. Zo zal de Goede Vrijdagdienst verzorgd worden door eigen gemeenteleden. Deze dienst begint om half acht.
Op Stille Zaterdag gaat ds. Beltman voor in de Paaswake, die om 21.00 uur begint en waar we de nieuwe Paaskaars zullen ontsteken. Op Paasmorgen mogen we feestelijk vieren dat de Heer Waarlijk is Opgestaan. Het koor Inspiration komt de feestelijkheden nog vergroten!
 
Per email ontvingen we bericht van het Dienstencentrum van de Protestantse Kerk over een vragenlijst ʻDenk mee over de toekomst van de Kerkʼ. We worden allemaal gevraagd om op internet een enquête in te vullen. Jammer als je geen computer of zo hebt!
 
Gelukkig zijn we (sinds de bemoeienis van ds Sondorp) weer in gesprek met onze buurgemeente uit ’s-Graveland. We houden elkaar op de hoogte van wat er speelt en zo mogelijk helpen we elkaar als het nodig mocht zijn.
Met de Oecumenische Streekgemeente gaan we proberen gezamenlijk toe te werken naar het vormen van een pioniersgemeente. Daarbij zal pioniersdominee Martijn Vellekoop voorlopig als begeleider meehelpen.
 
Ook de financiën komen tijdens de vergadering aan de orde. Penningmeester Jan Addink heeft alle cijfertjes al op een rijtje staan en met elkaar kunnen we de cijfers bespreken. Zoals bekend zijn er in 2014 grote uitgaven geweest: de vernieuwing van de vloer en de reparatie van de centrale verwarming. Dat soort zaken trekt een grote wissel op ons vermogen en noopt ons tot zuinigheid. Ook de cijfers van de ZWO zijn inmiddels klaar en het doet de diaconie plezier te kunnen melden dat Jacqueline Valkonet tot penningmeester ZWO is benoemd.
De gemeentevergadering, waarin o.a. aan de gemeente zal worden gevraagd de jaarrekeningen van kerk, diaconie en ZWO te bespreken en de penningmeesters te bedanken voor hun werk, wordt gehouden op woensdag 22 april. Na de pauze zal ds. Jan Offringa ons komen bijpraten over zijn nieuwe boekje. Meer informatie hierover volgt later.
 
De zeer actuele tekst, die als opening aan het begin van de vergadering werd gelezen, wil ik hier als afsluiting laten volgen.
 
Groeten van Ankie Hinloopen, scriba
 
Gewapende Vrede
 
De oorlog in Oekraïne,
Russen hebben niets geleerd!
De Krim aan de verre horizon
reeds door hen geannexeerd.
Onrust in Europees Oosten,
wie heeft dat zo bedacht?
Wat drijft betrokkenen tot die onrust?
Vrijheid, jaloezie, zucht naar macht
of economische achterstelling in hun regio?
Separatisten met hun vazallen
willen terug naar Poetin’s juk.
Oekraïnse burgers staan tegenover elkaar,
schieten hun eigen toekomst stuk.
 
Er is nu een gewapende vrede,
voor een paar dagen is er even vrede.
De ogen van de soldaten en
geavanceerd oorlogsmaterieel kijken
niets ziend in de verte.
Zij zijn niets anders gewend.
Maar de vrede kan elk moment stoppen
en dan spreken de wapens weer.
De soldaten en oorlogs-electronica
turen verbeten in de verte,
op zoek naar silhouetten met een wapen.
 
Toch heeft deze onzekere wapenstilstand zin.
Het zet de betrokkenen mogelijk tot nadenken
en misschien, heel misschien,
komt er een tijd dat zij kunnen leven
in een wereld waar VREDE heel gewoon is.
 
Vrij naar het gedicht van Klaas van Eibergen
terug
 
 

Uiterste inleverdatum kopij KSSK
datum en tijdstip 29-09-2023 om
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 01-10-2023 om 10.00 uur
meer details

Eredienst met Viering Heilig Avondmaal
datum en tijdstip 08-10-2023 om 10.00 uur
meer details

Kerkenraadsvergadering
datum en tijdstip 09-10-2023 om 19.30 uur
meer details

 
Het begint met contact
Klik hier voor informatie over de Pioniersgroep Wijdemeren en de activiteiten.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.