PKN
Welkom op de website van de Protestantse Gemeente 'De Graankorrel'
  Home Gastenboek   Over ons Contact Bloemengroet Overdenking   Meer overdenkingen In memoriam   Kerkdiensten Agendapagina Kerkblad KSSK Kerkenraad   Diaconie   Collecten Spaaractie Zending Geldzaken Privacyverklaring   ANBI   Historie Kerkgebouw Verhuur Protestants pionieren De Dillewijn
 
Vergadering 20-10-21 Vergadering 20-10-21
Otto Scholten heet de aanwezigen welkom en Bob van Rheenen opent de vergadering met het lezen van een stukje uit ‘het Boek van vreugde’.

De notulen van de augustusvergadering worden goedgekeurd, waarbij Stella Muns opmerkt dat zij van een aantal gemeenteleden heeft gehoord dat de voorkeur tot samenwerking uitgaat naar een lokale kerk; mensen willen graag op de fiets of lopend naar de kerk kunnen komen.
Dit is ook de wens van de kerkenraad, daarom zijn er al gesprekken gevoerd met lokale kerken.
Op de volgende kerkenraadsvergadering staat dit belangrijke onderwerp weer op de agenda, dan zullen we een uitgave van de classis van september 2021 bespreken met de titel ‘Als de kerk kleiner wordt’.

De erediensten van september en oktober worden doorgenomen, waarbij de bijzonder mooie dienst met ds. Ids Smedema op 19 september velen is bijgebleven. Voor de komende diensten worden, met name voor 07 november (herdenken van de overledenen), de voorbereidingen getroffen. Van onze kerkleden zijn het afgelopen jaar overleden Teake Visser (29-12-2020) en Johan de Jong (15-07-2021).

De doop is aangevraagd voor Jent Langelaar, zoon van Paulien Lagerweij en Bas Langelaar, en broertje van Minne. Deze doopdienst zal worden gehouden op 1
e Kerstdag. Het koor Inspiration verleent medewerking aan deze feestelijke dienst.

De diaconie zou tijdens de Avondmaalsviering graag een ander bekertje willen gebruiken voor wijn/druivensap in plaats van de tot nu toe gebruikte plastic bekertjes. Zij gaan op zoek naar een alternatief.

De kerkrentmeesters hebben de conceptbegroting voor 2022 opgesteld; deze zal op de volgende kerkenraadsvergadering besproken worden.

De stoelen in de kerkzaal zullen voorlopig blijven staan zoals ze nu staan, op afstand.
In verband met de oplopende coronabesmettingen worden de maatregelen zoals ventileren tijdens de kerkdienst en afstand houden bij het koffiedrinken nogmaals besproken. Otto zal hierover een mail sturen naar de gemeenteleden.

Tini Stekelenburg wordt door Otto hartelijk bedankt voor de interim- scriba werkzaamheden, die zij het afgelopen jaar heeft verricht.

Na de rondvraag, waarin de PioWij activiteiten worden medegedeeld en de vraag wordt gesteld of er wat vaker op de vleugel gespeeld kan worden in plaats van op het orgel, sluit Otto de vergadering met een bijdrage uit Open Deur van H. Schorren.

Jantie de Vries, scriba
terug
 
 

Eredienst
datum en tijdstip 10-03-2024 om 10.00 uur
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 17-03-2024 om 10.00 uur
meer details

Eredienst met viering Heilig Avondmaal
datum en tijdstip 24-03-2024 om 10.00 uur
meer details

Kerkenraadsvergadering
datum en tijdstip 25-03-2024 om 19.30 uur
meer details

 
Geschiedenis van Geref. ’s-Graveland
meer
 
Het begint met contact
Klik hier voor informatie over de Pioniersgroep Wijdemeren en de activiteiten.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.