PKN
Welkom op de website van de Protestantse Gemeente 'De Graankorrel'
  Home Gastenboek   Over ons Contact Bloemengroet Overdenking   Meer overdenkingen In memoriam   Kerkdiensten Contactgroep Agendapagina Kerkblad KSSK   Kerkenraad Meer kerkenraad   Diaconie   Collecten Spaaractie Zending Geldzaken Privacyverklaring   ANBI   Historie Kerkgebouw Verhuur   Links Meer links Protestants pionieren De Dillewijn
 
Vergadering 21-03-19 Vergadering 21-03-19
Al sinds vele jaren worden de ouderen in onze gemeente door de diaconie bezocht tijdens of rond hun verjaardag. In de vergadering wordt geïnformeerd welke leeftijden de diaconie hanteert, want we worden ouder en we kunnen ons voorstellen dat al die gemeenteleden niet allemaal jaarlijks bezocht kunnen worden.
Dat blijkt ook zo te zijn. Als je 75+ bent geworden, krijg je een felicitatiekaart en als je de leeftijd van 80+ behaald hebt en er prijs op stelt, komt een diaken een bloemetje / plantje brengen. Mochten er gemeenteleden zijn die vermoeden dat zij bij deze regels tussen wal en schip zijn gevallen, dan horen we dat graag.

De vooruitblik op het rooster toont weer een aantal hoogtepuntjes.
Zo vinden er in de maand april 3 avonden ‘meditatief bijbellezen’ plaats. Stella Muns leidt deze bijeenkomsten.
Er is een doopdienst op 14 april en we vieren het Heilig Avondmaal op 28 april.
De dienst op Goede Vrijdag zal ook dit jaar door eigen gemeenteleden worden voorbereid en geleid.
Op 1e Paasdag is er een feestelijke dienst met Inspiration o.l.v. Pim Philipse. En we wijden het gerenoveerde orgel in tijdens de gemeenteavond op vrijdag 3 mei. (Zie de uitnodiging hiervoor elders in dit blad.)

Van de Oecumenische Streekgemeente kregen we het bericht dat pastor Corrie van Egmond over enige maanden gaat verhuizen en daardoor de gemeente in Kortenhoef niet langer kan dienen. Wij leven mee en hebben Corrie bedankt voor de wijze waarop we met haar hebben mogen samenwerken en veel gezamenlijke diensten hebben kunnen bijwonen.

In de veertigdagentijd is er iedere woensdagavond een vesperviering in de R.K. St. Antoniuskerk.

De Pioniersgroep Wijdemeren (PioWij) brengt verslag uit en deelt mee dat er naast de succesvolle maaltijden de komende maanden ook enkele gastsprekers zullen zijn en er een filmavond gehouden wordt. Verder staan er enkele wandelingen op het programma.
De pioniersgroep heeft toestemming om voor 12 uur per maand een begeleider vanuit de PKN aan te trekken. Tot op heden waren zij de enige pioniersgroep die uitsluitend op vrijwilligers draaide.

De kerkrentmeesters zullen zorgen dat er voor de gemeenteavond op 3 mei a.s. voldoende jaarverslagen beschikbaar zijn voor de aanwezigen.

Hoewel de dames van de preekvoorziening heel erg hun best gedaan hebben om iedere zondag een predikant voor te laten gaan, is het in de vakantieperiode twee keer niet gelukt. We hebben daarom bij de buurgemeenten gevraagd of wij daar te gast mogen zijn en zo zullen we op zondag 4 augustus de dienst bijwonen in de kerk van de Hervormde Gemeente van ’s-Graveland. Op 11 augustus zijn we om 11.15 uur welkom bij de OSG in de kerk aan de Kortenhoefsedijk.

Er is door enkele gemeenteleden verzocht om wat meer rust en stilte vóór de dienst. Het is goed om je te kunnen voorbereiden op de dienst en de organist doet zijn best om daarin mee te gaan. Na de dienst hebben we alle tijd om tijdens het koffiedrinken met elkaar te praten. Graag geef ik deze boodschap hier aan ons allen door.

De kerkenraad vergadert eens in de zes weken en komt dus weer bij elkaar op woensdag 8 mei. Zoals altijd zijn gemeenteleden daarbij hartelijk uitgenodigd. Dus, wilt u iets meedelen aan de kerkenraad, of vindt u dat er dingen anders / beter kunnen, kom dan vanaf 20.00 uur naar de consistoriekamer in ons kerkgebouw. U bent altijd welkom.

Ankie Hinloopen, scriba
terug
 
 
Voorbereiding op Pasen
Vespervieringen als voorbereiding op het Paasfeest. Wees welkom! meer
 

Eredienst met Viering Heilig Avondmaal
datum en tijdstip 12-02-2023 om 10.00 uur
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 19-02-2023 om 10.00 uur
meer details

Kerkenraadsvergadering
datum en tijdstip 20-02-2023 om 19.30 uur
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 26-02-2023 om 10.00 uur
meer details

 
Het begint met contact
Klik hier voor informatie over de Pioniersgroep Wijdemeren en de activiteiten.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.