PKN
Welkom op de website van de Protestantse Gemeente 'De Graankorrel'
  Home Gastenboek   Over ons Contact Bloemengroet Overdenking   Meer overdenkingen In memoriam   Kerkdiensten Agendapagina Kerkblad KSSK Kerkenraad   Diaconie   Collecten Spaaractie Zending Geldzaken Privacyverklaring   ANBI   Historie Kerkgebouw Verhuur Protestants pionieren De Dillewijn
 
Vergadering 21-05-15 Vergadering 21-05-15
Tijdens de vergadering ontvingen we ds. Martijn Vellekoop, om ons bij te praten over de richting die onze pioniersgroep kan gaan. Samen met drie leden van de Oecumenische Streekgemeente gaan onze drie enthousiaste leden het gesprek aan om te ontdekken waar behoefte aan zou kunnen zijn in onze omgeving. Dit klinkt allemaal nogal vaag en dat is het op dit moment ook, maar al luisterend naar en pratend met elkaar hoopt de pioniersgroep richting te vinden. Duidelijk is uitgesproken dat pionieren niet betekent méér mensen in de kerk te krijgen. Ook wordt onze eigen vorm van kerk-zijn niet losgelaten, maar het pionieren komt erbij.

Uit de terugblik op de diensten van de afgelopen weken blijkt dat deze over het algemeen als zeer inspirerend worden gezien. Zowel de diensten rond Pasen als het buitengebeuren op Hemelvaartsdag zijn heel positief ontvangen. De ʻbalkʼ van de ezels aan het eind van de preek van pastor Wim Balk was heel komisch en toepasselijk.

De Voedselbank stuurde een bedankbrief voor de actie die door de gezamenlijke kerken gehouden is, die 3800 artikelen en € 516,- heeft opgebracht.

Tijdens de gemeentevergadering op 22 april ontstond er een boeiende gedachtewisseling met ds. Jan Offringa, schrijver van het boekje ʻGod is niet te vangenʼ. Voor de mensen die er niet bij waren: dit boekje kan bij hem besteld worden.

De kerkrentmeesters zullen z.g. oploopplaten aanschaffen, zodat mensen met een rollator gemakkelijker de kerk binnen kunnen gaan.
Na de renovatie van de kerkzaal zal de consistorie van nieuwe vloerbedekking worden voorzien, zodat we onze gastpredikanten in een nette ruimte kunnen ontvangen en we tijdens vergaderingen niet worden afgeleid door lelijke gaten in de vloer.

Het is ieder jaar weer een hele klus om wekelijks een gastpredikant te krijgen om een dienst bij ons te leiden. Jantie de Vries is daar steeds druk mee bezig en heeft de werkzaamheden voor 2016 al weer ter hand genomen. Het meest lastige is om de zondagen in de zomermaanden gevuld te krijgen, want ook dominees willen graag enkele weken met vakantie. Wie van ons dus nog predikanten kent (b.v. emeritus of kandidaat) die wel bij ons willen voorgaan, kan dat melden bij Jantie.

Met bijzonder veel plezier bekijken we regelmatig de website van ʻDe Graankorrelʼ. Er is veel op te zien en het is bijzonder overzichtelijk ingedeeld. Ieder wordt dus aangeraden om regelmatig de website te bezoeken onder www.pgdegraankorrel.nl waar b.v. ook de foto te bekijken is die met Pinksteren gemaakt is van de ʻvlammen in de kerkʼ.

Ds. Beltman geeft de hartelijke groeten aan onze gemeente door van de heer en mevrouw Matse, die in zorgcentrum Godelinde in Bussum verblijven en ik stuur die groeten weer aan alle lezers door.
 
Aan het eind van de avond sluit voorzitter Otto Scholten de vergadering met het lezen van onderstaand gedicht van Sytze de Vries, dat ook in de dienst op Hemelvaartsdag gebruikt is.

Zoals het licht
ons elke morgen nieuw verschijnt,
ons wekt en koestert
met zijn stralen,
wek Gij God zo ook mij!
 
Zoals de zon
geen dag ons in het donker laat,
laat mij uw trouw
ook nu weer dagen!
 
Schep doorgang aan wat zorgen baart,
wat angst aanjaagt
en zet mij recht weer op mijn voeten:
niet moedeloos, niet hopeloos verlamd,
maar opgericht,
met opgeheven hoofd tot U,
mijn Zon, mijn dag, mijn licht!

Ankie Hinloopen, scriba
terug
 
 

Eredienst
datum en tijdstip 10-03-2024 om 10.00 uur
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 17-03-2024 om 10.00 uur
meer details

Eredienst met viering Heilig Avondmaal
datum en tijdstip 24-03-2024 om 10.00 uur
meer details

Kerkenraadsvergadering
datum en tijdstip 25-03-2024 om 19.30 uur
meer details

 
Geschiedenis van Geref. ’s-Graveland
meer
 
Het begint met contact
Klik hier voor informatie over de Pioniersgroep Wijdemeren en de activiteiten.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.