PKN
Welkom op de website van de Protestantse Gemeente 'De Graankorrel'
  Home Gastenboek   Over ons Contact Bloemengroet Overdenking   Meer overdenkingen In memoriam   Kerkdiensten Contactgroep Agendapagina Kerkblad KSSK   Kerkenraad Meer kerkenraad   Diaconie   Collecten Spaaractie Zending Geldzaken Privacyverklaring   ANBI   Historie Kerkgebouw Verhuur   Links Meer links Protestants pionieren De Dillewijn
 
Vergadering 24-10-22 Vergadering 24-10-22
Otto Scholten opent de vergadering van maandag 24 oktober 2022 en heet allen welkom.
  • Bij de ingekomen stukken is een uitnodiging voor het bijwonen van de bevestigingsdienst van ds. F. Heikoop, in Loosdrecht op 30 oktober a.s.
  • De diensten van de afgelopen tijd worden geëvalueerd en de komende diensten worden besproken; in de dienst van 30 oktober zal aandacht worden geschonken aan de dankdag voor gewas en arbeid. Op 6 november worden de overledenen herdacht in een dienst met ds. Stella Muns. In de dienst van 20 november vieren we het Heilig Avondmaal met ds. Lia Davidse; in principe zal dit een kringviering worden.
  • Otto Scholten, Bob van Rheenen en Jantie de Vries doen verslag van de bijeenkomst op het gemeentehuis, samen met de kerken van Wijdemeren, de burgemeester en de sociaal makelaar van de gemeente. Gesproken is o.a. over de vluchtelingenopvang en de zorgen om de minima en de ‘laag modalen’. Er komt in het voorjaar van 2023 een vervolg op dit gesprek.
  • Pastor Annemieke Parmentier bezoekt de mensen volgens de lijst, van oud naar jong; zij heeft al veel gemeenteleden bezocht. Ze vraagt met nadruk aan haar door te geven wanneer een bezoekje nodig is of gewenst.
  • De diaconie zal op zondag 27 november de adventskalenders uitdelen.
  • De kerken in Wijdemeren hebben hun bijdrage aan de kerstattenties voor de minima verhoogd omdat er dit jaar meer adressen verwacht worden.
  • De kerkrentmeesters kondigen een huurverhoging aan per 01-01-2023 voor honk, wijkzaal en kerk i.v.m. de sterk gestegen energieprijzen.
  • Penningmeester Jan Addink is bezig met de begroting voor 2023. Deze zal op de kerkenraadsvergadering van november worden besproken.
  • Theo Schaap zal de kosters mailen over de handhaving van de coronamaatregelen. Ook in de winterperiode zal er geventileerd moeten worden.
  • Bij de rondvraag meldt Otto Scholten de lichtjesactie op de Meenthof op 5 november. Bob van Rheenen geeft door dat door PioWij een film zal worden vertoond in het honk op 30 oktober. Annemieke Parmentier vraagt aandacht voor een concert van haar kamerkoor in de Antoniuskerk op 30 oktober.
Otto Scholten sluit de vergadering met een geloofsbelijdenis van Sytze de Vries.

Jantie de Vries, scriba
terug
 
 
Voorbereiding op Pasen
Vespervieringen als voorbereiding op het Paasfeest. Wees welkom! meer
 

Geen dienst in eigen kerk - Welkom bij OSG Kortenhoef
datum en tijdstip 26-03-2023 om 11.15 uur
meer details

Kerkenraadsvergadering
datum en tijdstip 27-03-2023 om 19.30 uur
meer details

Uiterste inleverdatum kopij KSSK
datum en tijdstip 31-03-2023 om
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 02-04-2023 om 10.00 uur
meer details

 
Het begint met contact
Klik hier voor informatie over de Pioniersgroep Wijdemeren en de activiteiten.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.