PKN
Welkom op de website van de Protestantse Gemeente 'De Graankorrel'
  Home Gastenboek   Over ons Contact Bloemengroet Overdenking   Meer overdenkingen In memoriam   Kerkdiensten Agendapagina Kerkblad KSSK Kerkenraad   Diaconie   Collecten Spaaractie Zending Geldzaken Privacyverklaring   ANBI   Historie Kerkgebouw Verhuur Protestants pionieren De Dillewijn
 
Vergadering 28-11-18 Vergadering 28-11-18
Met een vrijwel complete groep kerkenraadsleden was de tafel in de consistoriekamer op woensdagavond 28 november goed gevuld. Na een kopje koffie opende Ad Kramer de vergadering met een interessante inleiding, die hij de titel ‘Reframing naar systeem-relevante kerk in onze dorpen’ heeft genoemd.

Bij de terugblik over de afgelopen periode werd gemeld dat er veel bezoekers geweest zijn in de tent, die ter gelegenheid van Allerzielen op 3 november in de Meenthof stond. Mensen konden er een kaarsje branden voor overledenen en indien gewenst met de aanwezige vrijwilliger spreken.

Op 4 november herdachten wij in onze kerk de overleden gemeenteleden van het afgelopen jaar. Er waren veel nabestaanden in de dienst, die geleid werd door ds. F. van Melle, een familielid van ds. Reinier Beltman.

En we keken natuurlijk vooruit: Komende zaterdag zal een groep enthousiaste mensen zich weer op de tuin en het dak ‘werpen’, onder het motto Aktie Bladslag.

De kerstlunch, die op 20 december gepland was, gaat niet door.

Daarna volgde het regelen van allerlei zaken, zoals het invullen van enkele nog openstaande diensten, het plannen van gezamenlijke diensten met de Oecumenische Streekgemeente en de Antoniusparochie tot in 2020 toe en het vaststellen van diensten waarin het Heilig Avondmaal gevierd zal worden.

Er was een vraag ingediend over de vermelding van jarigen in de KSSK. Daarin werd verzocht voortaan de jarigen pas bij hun 80e verjaardag te vermelden. De meeste kerkenraadsleden willen het toch bij 75 houden.
De diaconie meldt dat zij ieder gemeentelid een felicitatiekaart stuurt vanaf die leeftijd. Als men 80 jaar en ouder wordt, krijgt men een bezoekje met een bloemetje van de kerk.
Verder werd gesteld dat, als men het niet op prijs stelt om in het kerkblad genoemd te worden, men zich kan afmelden bij Jan Hoekstra, onze redacteur voor KSSK.

In december moeten de penningmeesters zorgen dat de begrotingen voor 2019 klaar zijn. Dat is ook dit jaar weer gelukt. We bespraken de cijfers van de kerkrentmeesters en de diaconie. Na beantwoording van enkele vragen werden beide begrotingen goedgekeurd, zodat ze kunnen worden ingediend.

Vanuit de PKN is een financieel programma ingevoerd waarin kerken en diaconiën hun cijfers moeten verwerken. Dit is dermate complex dat onze ‘kleine’ gemeente zonder professionele administrateurs hiermee niet uit de voeten kan. Vanuit de kerkenraad zal de PKN hiervan op de hoogte gebracht worden.

Gebleken is dat er inmiddels erg veel sleutels van de achterdeur van de kerk in omloop zijn. Per januari zal een nieuw slot op de deur komen. De gebruikers ontvangen dan een nieuwe sleutel.

In het vorige kerkblad werden vrijwilligers opgeroepen om dit jaar met Kerst weer een sfeervolle kerk te maken. Inmiddels hebben zich mensen aangemeld om de boom te plaatsen en te versieren, en om twee kerstkransen voor aan de muur te maken. Hartelijk bedankt. We kijken met spanning uit naar de resultaten. Ook de oproep voor een nieuwe ‘zondagsrijder’ is beantwoord. Nu is het rooster weer compleet en kunnen de gemeenteleden die daar behoefte aan hebben iedere zondag worden opgehaald.

Aan het eind van deze laatste vergadering van het jaar 2018 constateren we dat er veel over data en andere zakelijke beslommeringen gesproken is, maar dat dat nu eenmaal ook bij het werk van de kerkenraad hoort.

De voorzitter sluit de bijeenkomst af met het lezen van een tekst van Ida Gerhard over ‘verwachting’.

Ankie Hinloopen, scriba
terug
 
 

Eredienst
datum en tijdstip 10-03-2024 om 10.00 uur
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 17-03-2024 om 10.00 uur
meer details

Eredienst met viering Heilig Avondmaal
datum en tijdstip 24-03-2024 om 10.00 uur
meer details

Kerkenraadsvergadering
datum en tijdstip 25-03-2024 om 19.30 uur
meer details

 
Geschiedenis van Geref. ’s-Graveland
meer
 
Het begint met contact
Klik hier voor informatie over de Pioniersgroep Wijdemeren en de activiteiten.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.