PKN
Welkom op de website van de Protestantse Gemeente 'De Graankorrel'
  Home Gastenboek   Over ons Contact Bloemengroet Overdenking   Meer overdenkingen In memoriam   Kerkdiensten Agendapagina Kerkblad KSSK Kerkenraad   Diaconie   Collecten Spaaractie Zending Geldzaken Privacyverklaring   ANBI   Historie Kerkgebouw Verhuur Protestants pionieren De Dillewijn
 
Vergadering 29-06-17 Vergadering 29-06-17
Dit is vandaag, 29 juni 2017, de laatste kerkenraadsvergadering voor de vakantie en dat is te zien aan de agenda. Alleen punten die echt behandeld moeten worden staan er op, de minder dringende onderwerpen stellen we uit tot na de vakantie.

We kijken terug naar de diensten die geweest zijn en constateren dat de openluchtdienst op Hemelvaartdag weer bijzonder was. Alles werkte mee, het prachtige weer, de fijne locatie, waar we zittend op de hooibalen met elkaar konden zingen, bidden, luisteren en genieten van de natuur. Bovendien is het fijn om dit met veel leden van de verschillende kerken samen te mogen beleven.

Vooruitblikkend staat de Startzondag op 10 september als eerste genoemd. Het thema van deze zondag is ‘Een Open Huis’. Wij zijn met onze Openhuisdiensten natuurlijk al heel wat gewend, maar we zijn benieuwd wat de voorbereidingsgroep ons gaat aanbieden.
Op zondag 24 september wordt de Vredesdienst gehouden in het kerkje aan de Kortenhoefsedijk. Ook hiervoor is al weer een aantal mensen bezig met de voorbereiding.

Voor de Pioniersgroep en de Nieuwkomers is de vakantie ook begonnen. Het seizoen zal worden geëvalueerd en in september wordt er weer met frisse moed met deze groepen begonnen.

Vanuit de Antoniusparochie worden we bijgepraat door Maria Schuffelen, die met veel plezier kan melden dat er in het Gooi een nieuwe priester is aangetrokken. We zullen hem binnenkort misschien wel ontmoeten.

De kerkrentmeesters delen hun plannen voor het opknappen van het honk met de kerkenraadsleden. Er moet veel opgeknapt worden: het plafond, de vloerbedekking, de bar en geluidsinstallatie, de verlichting, het schilderen van deuren en muren en de aankoop van nieuw meubilair. Als alles goed is voorbereid en berekend zullen deze werkzaamheden begin volgend jaar beginnen.

De diaconie heeft geconstateerd dat er bij druk bezochte kerkdiensten niet voldoende liedboeken beschikbaar zijn. Misschien zijn er enkele boeken per ongeluk mee naar huis genomen? De scriba zal een oproep doen in de KSSK (bij deze) en ook bij de mededelingen in de diensten zal worden gevraagd om thuis eens te kijken naar eventuele kerkliedboeken.

Voor het predikantenrooster van 2018 is al veel werk verzet door de twee ‘dominee-zoekers’. Bijna alle zondagen zijn ingevuld. We willen tijdens de volgende vergadering het gesprek graag aangaan met Truus Leene en Tiny Stekelenburg.

Ad Kramer is voor ons de archieven ingedoken en heeft een artikel gevonden dat geschreven is ter gelegenheid van de fusie van de Hervormde Gemeente Ankeveen met de Gereformeerde Kerk van ’s-Graveland, samen vormend de Protestantse Gemeente ‘De Graankorrel’. In dit artikel worden de avondmaalstellen van Ankeveen beschreven. De inleiding van het artikel geeft een aardig idee van de geschiedenis van de voorwerpen die bij het Heilig Avondmaal gebruikt worden:
Een voorschrift uit het begin van de hervorming spreekt van een avondmaaltafel voorzien van een tafellaken, drie tinnen schotels (waarvan één grote om het in repen gesneden brood op te leggen en twee kleine om het brood rond te delen) en vier glazen. Een kan om de wijn uit te schenken wordt niet genoemd. Die is wel een vast onderdeel geworden van wat wel eens genoemd wordt het ‘avondmaalstel’. Tin en glas waren de gebruikelijke materialen voor huiselijk gebruik in die tijd en dat was wat men op het oog had. Toen de hervormde Ankeveense gemeente er kennelijk financieel beter voor stond en er enkele schenkingen werden gedaan, kon men over kostbaarder zaken, waaronder zilver, beschikken. Eenvoud kan gepaard gaan met voornaamheid en dat was waarschijnlijk waar men over het algemeen naar streefde. Ook als de bekers en schotels van zilver waren bleven ze meestal ‘gewoon’ van vorm. Versieringen maakten daar in zoverre geen inbreuk op, omdat er meestal sprake was van graveren, een wijze van decoratie die in het model van het voorwerp geen wijziging bracht. De aanwezigheid van deze voorwerpen symboliseert de bijzondere betekenis die men hechtte aan ‘het Aventmael des Heeren’.
 
Aan het eind van de vergadering stuurt de voorzitter de kerkenraadsleden naar huis door ieder een goede zomervakantie toe te wensen en hen een lied over de psalmen mee te geven.
 
De psalmen (Geert Boogaard)
 
De psalmen staan
beschermend om mij heen.
 
Zij zingen dat mij
alles is vergeven.
 
Geen stem spreekt er
het schuldig uit, niet één.
 
Je zult niet sterven
klinkt het, je zult leven.
 
Dat ik er was,
staat eenmaal op een steen.
 
Dat ik er zijn zal,
staat bij God geschreven.

Ankie Hinloopen, scriba
terug
 
 

Eredienst
datum en tijdstip 10-03-2024 om 10.00 uur
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 17-03-2024 om 10.00 uur
meer details

Eredienst met viering Heilig Avondmaal
datum en tijdstip 24-03-2024 om 10.00 uur
meer details

Kerkenraadsvergadering
datum en tijdstip 25-03-2024 om 19.30 uur
meer details

 
Geschiedenis van Geref. ’s-Graveland
meer
 
Het begint met contact
Klik hier voor informatie over de Pioniersgroep Wijdemeren en de activiteiten.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.