PKN
Welkom op de website van de Protestantse Gemeente 'De Graankorrel'
  Home Gastenboek   Over ons Contact Bloemengroet Overdenking   Meer overdenkingen In memoriam   Kerkdiensten Agendapagina Kerkblad KSSK Kerkenraad   Diaconie   Collecten Spaaractie Zending Geldzaken Privacyverklaring   ANBI   Historie Kerkgebouw Verhuur Protestants pionieren De Dillewijn
 
Verzoening … onmacht en macht Verzoening … onmacht en macht
In zijn roman De zonnebloem vertelt Simon Wiesenthal, die zijn hele leven gestreden heeft voor de berechting van oorlogsmisdadigers, over zijn ontmoeting met een ex-nazi. De man is doodziek en moet zijn einde onder ogen zien. Dat valt hem extra zwaar omdat hij het nodige op zijn geweten heeft. Hij smeekt Wiesenthal om hem namens de Joden te vergeven. Dat kan en wil Wiesenthal niet omdat hij niet namens de dode slachtoffers mag spreken. Dan is het laatste woord aan God.
Elders vertelt Wiesenthal dat hij de oorlogsmisdadiger Albert Speer – nadat deze zijn straf had uitgezeten – een aantal keren ontmoet heeft. Vele mensen vroegen zich af waar ik mee bezig was, vertelt Wiesenthal. Maar Speer had zijn misdaden toegegeven, zijn straf uitgezeten, en hij was naar mij toegekomen. Ik zei: “Meneer Speer, u hebt bekend, u hebt mij een brief gestuurd waarin u schrijft dat u door uw rechters tot twintig jaar veroordeeld bent, maar dat u moreel veroordeeld bent voor de rest van uw bestaan; voor mij bent u als een pasgeboren baby”. (De naam van de eerste zondag ná Pasen heet in de traditie van de kerk: Quasi modo Geniti = als pasgeboren kinderen!)
Tussen deze twee uitersten, tussen deze onmacht en macht, ligt – vermoed ik – de bediening der verzoening die ons als gelovigen is toevertrouwd.
Wat is verzoening met elkaar ontstellend moeilijk! Het hele woord ‘verzoening’ wordt meteen al bespottelijk gemaakt als wij gelovigen op zondag uit volle borst zingen “… heeft verzoening ons bereid. Halleluja!”, om vervolgens op maandag niet bereid te zijn één duimbreed toe te geven, niet één stap in de richting van de ander te willen zetten.
Verzoenen is iets heel anders dan versluieren. Dat doen we graag en veel. ‘Zand erover…’, het lijkt allemaal barmhartig maar in feite is het liefdeloos. Eigenlijk laat je elkaar los.
Daarom zijn televisieprogramma’s als ‘Het familiediner’ vaak zo weinig reality. De weg van de verzoening gaan is een heel geploeter. Je moet allebei hetzelfde inslikken, namelijk je trots. Trots om te vergeven en trots om vergeving te aanvaarden. De weg van de verzoening gaan is samen pijn lijden.
Verzoening kan ook – vooralsnog – ónmogelijk zijn. Er zijn er sowieso al twee voor nodig. Het kan zelfs heel pijnlijk zijn als een uitgestoken hand geweigerd wordt, een diep verlangen naar nieuw begin doodgezwegen. Om bijna gek van te worden!
Als er sprake is van dader en slachtoffer, kan alleen het slachtoffer vergeven. Maar vaak is het slachtoffer er niet meer. Daarom kon Wiesenthal in De zonnebloem niet anders.
Soms wordt verzoening belemmerd doordat te snél om vergeving wordt gevraagd. Genade kan nooit goedkoop zijn.
Vaak is de pijn zo hevig, de schade zo afschuwelijk, dat veel tijd en strijd voorbij moeten gaan voordat een mens tot echte vergeving in staat is.
Dat verzoening toch mogelijk is, dat gedane zaken toch een keer kunnen nemen, is een ongelofelijk bericht. Het staat dan ook niet toevallig in de geloofsbelijdenis: ik gelóóf de vergeving der zonden. Waarmee gezegd wordt dat verzoening eigenlijk niet in onze werkelijkheid thuis hoort. Dat merk je ook dagelijks.
Maar het schijnt wel thuis te horen in de werkelijkheid van God. Een werkelijkheid die oplichtte waar Jezus zijn voeten zette, én die oplicht waar mensen de kunst van de verzoening van Hem afkijken.
ds. Reinier Beltman
terug
 
 
Bethlehemkerk
Kijk hier naar de diensten in de Bethlehemkerk (kerkdienstgemist.nl).
 
Afscheid 'de Graankorrel'
Beluister hier de rondgang door de kerk met woorden van afscheid.

Klik hier voor de Orde van Dienst.

Klik hier voor de afscheidspreek van ds. Annemieke Parmentier.

Klik hier om de gehele dienst te beluisteren.
 
Geschiedenis van Geref. ’s-Graveland
meer
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.