PKN
Welkom op de website van de Protestantse Gemeente 'De Graankorrel'
  Home Gastenboek   Over ons Contact Bloemengroet Overdenking   Meer overdenkingen In memoriam   Kerkdiensten Contactgroep Agendapagina Kerkblad KSSK   Kerkenraad Meer kerkenraad   Diaconie   Collecten Spaaractie Zending Geldzaken Privacyverklaring   ANBI   Historie Kerkgebouw Verhuur   Links Meer links Protestants pionieren De Dillewijn
 

donderdag 30 juni 2016

Visitatie

Locatie: 
 Consistorie
Tijdstip: 
 19.15 uur

Op donderdag 30 juni zal onze kerkenraad bezocht worden door twee visitatoren.
Een visitatie is een bezoek aan een plaatselijke gemeente – zo mogelijk met haar voorganger, kerkelijk werkers en kerkenraadsleden – door vertegenwoordigers van het Regionaal College voor de Visitatie in Noord-Holland.
De vraag “hoe gaat het met u” staat daarbij centraal. De visitatie is dus een gesprek over het geestelijk leven van de gemeente en hoe gehoor gegeven wordt aan de roeping van de gemeente, aldus de toelichting in de brief van het college van visitatoren.

Omdat er bij gemeenten nogal eens het misverstand bestaat dat de visitatie een controlemiddel is dat alleen in werking treedt bij problemen, is het goed om te beklemtonen dat het een pastoraal bezoek betreft.

Naast het bezoeken van en spreken met de leden van de kerkenraad is er ook voor gemeenteleden gelegenheid om met de visitatoren te spreken. Men kan zich dan op 30 juni op het spreekuur melden, dat om 19.30 uur in de consistorie zal plaatsvinden. Ieder gemeentelid is hiervoor hartelijk uitgenodigd.

terug
 


 
Voorbereiding op Pasen
Vespervieringen als voorbereiding op het Paasfeest. Wees welkom! meer
 

Geen dienst in eigen kerk - Welkom bij OSG Kortenhoef
datum en tijdstip 26-03-2023 om 11.15 uur
meer details

Kerkenraadsvergadering
datum en tijdstip 27-03-2023 om 19.30 uur
meer details

Uiterste inleverdatum kopij KSSK
datum en tijdstip 31-03-2023 om
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 02-04-2023 om 10.00 uur
meer details

 
Het begint met contact
Klik hier voor informatie over de Pioniersgroep Wijdemeren en de activiteiten.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.